Barcelonaresan 2013

Barcelonaresan 2013
Vesterhavsskolans elever i årskurs 9 åker till Barcelona. Det är tre klasser som åker tillsammans med lärare och medföljande föräldrar.
Första klassen, 9A åker den 19 maj är åter 23 maj.
Andra klassen, 9B åker den 22 maj och är åter 26 maj.
Tredje klassen, 9C åker den 27 maj och är åter 31 maj.

Resan syftar till att ge eleverna en värdig avslutning på sina studier efter fyra år på Vesterhavsskolan.
Då skolan är en profilskola kommer natuturligtvis detta att spergla en del av resan. Camp Nou besöks av fotbollinriktningen, Real Club de Tennis Barcelona av tennisinriktningen samt Palau de Musica Catalana av dans och musikinriktningen. Barcelona är en stad med ca 3 miljoner invånare, huvudstad i Catalonien, ett kulturellt och myllrande ekonomiskt centrum. Vår spanskalärare, Desiree
som är uppväxt i Barcelona, är vår guide på resan. Hon kommar att visa det som hon tycker är det bästa med Barcelona och göra allt för att eleverna skall få en minnesvärd upplevelse.

För att göra denna resa verklig har skolan satsat 5000 kr, elev/vårdnadshavare 260 kr i aktivitetsavgift.
och efter diskussion med föräldraförening beslöts att skolan också skall administrera matpengar som eleven behöver under resan,
990 kr, vilka också vårdnadshavarna står för. Luncher under resan ingår i skolans åtagande.

Bengt Walter
Vesterhavsskolan

RSS 2.0